Data Feeds

An example of the molecular sequence data on which phylogenies are based in Wortley’s article ‘Phylogeny: the science and underlying data’. The data presents the first section of an aligned phylogenetic dataset for these eight taxa (or closely related species where the exact taxon was unavailable) for the genes rbcL and matK.

Nymphaea_alba
AAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAGATTGACTTATTACACTCCTGAGTATGAAACCCTTGCTACTGATATCTTGGCA…

Liriodendron_tulipifera
ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGAGTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCA…

Phormium_tenax
TAAAGCAAGTGTTGGATTTAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAGATTGACTTATTATACTCCTGATTACGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCA…

Gunnera_manicata
ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAGGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCA…

Rhododendron_simsii
ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTTAAAGCTGGTGTTAAAGATTACAAATTGACTTATTATACTCCTAACTATGAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCA…

Jasminum_suavissimum
AAGTGTTGGATTCAAGGCGGGTGTTAAAGAGTACAAATTGACTTATTATACTCCTGAATACAAAACCAAAGATACTGATATCTTGGCA…

Quercus_hemisphaerica
ATGTCACCACAAACAGAGACTAAAGCAAGTGTTGGATTCAAAGCTGGTGTTAAAGATTATAAATTGACTTATTATACTCCTGACTATCAAACCAAGGATACTGATATCTTGGCA…

Ficus_microcarpa
TTGACTTATTACACTCCTGAATATGAAGTCAAAGATAGTGATATCTTGGCA…